857 593 ogłoszeńDziś jest :  czwartek, 21 stycznia 2021 r. 21:02   Imieniny :  Agnieszki, Jarosławy, Epifaniego
 Notes
Mieszkania, pokoje, domy, działki, lokale - nieruchomości do wynajęcia i na sprzedaż
Ogłoszenia nieruchomości
  Nieruchomości » Sprzedam działkę » lubuskie » NOWOSOLSKI » NOWA SÓL
 NOWA SÓL - działka na sprzedaż 631 m2    
  Cena: 6 850 PLN
    Dodano: 2020-10-08  (ID oferty: 14580982)
 Poprzednia strona

 Typ nieruchomości i lokalizacja
 Typ nieruchomości  działka
 Region  lubuskie
 Powiat  NOWOSOLSKI
 Miejscowość  NOWA SÓL
 Ulica  Bema

 Informacje
 Powierzchnia  631 m2
 Cena  6 850 PLN  
 Cena za m2  11 PLN/m2

 Opis
STAROSTA NOWOSOLSKI

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, będących przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa


Lp: 1.

Nr działki: 865

Opis i położenie: Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 865 o powierzchni 0,0631 ha, położona przy ul. Bema 2, obręb 0001 miasta Nowa Sól. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem wolnostojącym jedno i trzykondygnacyjnym, administracyjno-biurowym/usługowym adoptowanym z budynku mieszkalnego, wybudowanym w latach 70-tych. Powierzchnia zabudowy: 104 m2 + 186 m2. Stan techniczny bardzo zły, brak instalacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej.
Budynek przeznaczony do rozbiórki.

Księga wieczysta: ZG1N/00014727/8

Cena nieruchomości: 6.850 zł

Wadium: 685 zł


Lp: 2.

Nr działki: 866

Opis i położenie: Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 866 o powierzchni 0,0560 ha, położona przy ul. Bema 4, obręb 0001 miasta Nowa Sól. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem wolnostojącym, niepodpiwniczonym, jednokondygnacyjnym o przeznaczeniu innym niż mieszkalne (usługowym), wybudowanym w latach 80-tych. Powierzchnia zabudowy: 248 m2. Stan techniczny bardzo zły, brak instalacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Na działce zlokalizowany jest zbiornik przeznaczony na odpady ropo – pochodne, zabezpieczony i wyłączony z użytkowania, wyczyszczony, pusty.
Budynek przeznaczony do rozbiórki.

Księga wieczysta: ZG1N/00014577/1

Cena nieruchomości: 17.890 zł

Wadium: 1.789 zł


Nieruchomości położone są na terenie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenu ograniczonego ulicami Kamienną, Zielonogórską, rzeką Czarną Strużką do granicy z Gminą Otyń, zatwierdzonego uchwałą nr LVI/345/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 18 poz. 289 z dnia 19 marca 2010 r., zgodnie z którym działki numer 865 i 866 znajdują się na terenie oznaczonym na rysunku ww. planu symbolem 8MU. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo – usługowa. Przeznaczenie uzupełniające: urządzenia towarzyszące: zabudowa garażowa i gospodarcza, obiekty i sieci infrastruktury technicznej, zieleń urządzona. Ustala się zakaz lokalizowania usług zaliczanych do rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami rzeczowymi osób trzecich oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

Dla ww nieruchomości zostały wydane decyzje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o numerach 43/2020 i 44/2020 z dnia 30.01.2020 r. , nakazujące wykonanie rozbiórki nieużytkowanych budynków.

Termin zakończenia robót i uporządkowania terenu działek ustalony został na dzień 30.12.2021 r.Prawo użytkowania wieczystego ustanowione zostało na okres do dnia 21.02.2079 r. w przypadku działki numer 865 oraz do dnia 28.05.2080 r. w przypadku działki numer 866. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących przedmiot przetargu, w wysokości 1% wartości nieruchomości: za działkę numer 865 - 63,73 zł, natomiast za za działkę numer 866 - 61,71 zł.

Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z pózn. zm.), sprzedaż nieruchomości zabudowanych zwolniona jest z podatku VAT.

Przetargi przeprowadzone będą w dniu 17 listopada 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3, w budynku Ratusza, pokój 201: na sprzedaż działki numer 865 o godzinie 10:00, na sprzedaż działki numer 866 o godzinie 11:00. Wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej, winno być wniesione, w pieniądzu, do dnia 13 listopada 2020 r. (data wpływu na konto), na konto Starostwa Powiatowego w Nowej Soli Getin Noble Bank S.A w Katowicach

Nr: 68 1560 0013 2004 0601 1000 0015.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby – pełnomocnictwo notarialne,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa

- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym.

Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.O terminie zawarcia umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.Wadium przepada na rzecz Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowe spoczywają na nabywcy.

Przetargi zostaną przeprowadzone na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

Wszelkich informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3, pokój 204 lub tel. 68 458 68 78. Ogłoszenie zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.powiat-nowosolski.pl oraz w Monitorze Urzędowym.Starosta Nowosolski

(-) Iwona BrzozowskaKontakt:
Starostwo Powiatowe w Nowej Soli
tel: 68 458 68 78
j.trenka@powiat-nowosolski.pl


Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy
 ID oferty w Biurze  28037/3186/OGS
 Telefon kom.  68 458 68 78
 Wpisz wiadomość
 Kod
 Przepisz kod z obrazka
 Twój e-mail

Klient serwisu noferty.net nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
Dodaj ofertę do :      


 Podobne oferty: Sprzedam działkę, lubuskie, NOWA SÓL
sprzedam Działka Gościeszowice
Działka
sprzedam
6500 m2 60 000 PLN
9 PLN/m2
lubuskie
Gościeszowice
2020-10-25
Gościeszowice
ul. Gościeszowice
Szprotawa, działka budowlana, 65 arów, 60000zł, sprzedam. Do sprzedania atrakcyjna działka w Gościeszowicach nieopodal Szprotawy. Działka rolna...

sprzedam Działka Stara Kopernia
Działka
sprzedam
1208 m2 43 000 PLN
36 PLN/m2
lubuskie
Stara Kopernia
2020-11-07
Stara Kopernia
ul. Stara Kopernia
Stara Kopernia ,działka budowlana, 1208 m2, cena 43 000 zł, sprzedam. Do sprzedania atrakcyjna działka zlokalizowana w Starej Koperni nieopodal Żagania Przeznaczona...

sprzedam Działka Gajewo
Działka
sprzedam
8700 m2 130 500 PLN
15 PLN/m2
lubuskie
Gajewo
2020-11-16
Gajewo
ul. Gajewo
Na sprzedaż działka o powierzchni 8700m2 >> idealna pod inwestycję deweloperską. Nieruchomość zlokalizowana w cichej i pięknej okolicy, oddalonej...

sprzedam Działka Glinik
Działka
sprzedam
1200 m2 37 000 PLN
31 PLN/m2
lubuskie
Glinik
2016-01-14
GlinikMalowniczo położone działka z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny Najbliższe sąsiedztwo stanowią las oraz teren chroniony przyrody. Miejsce otoczone...

sprzedam Działka Jenin
Działka
sprzedam
800 m2 75 000 PLN
94 PLN/m2
lubuskie
Jenin
2015-02-28
JeninDo sprzedaży działka budowlana o powierzchni 800 m2 z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego parterowego w Jeninie gmina Bogdaniec. Działka znajduje...