Dziś jest :  poniedziałek, 24 czerwca 2024 r. 19:17   Imieniny :  Jana, Danuty, Janiny
 Notes
Mieszkania, pokoje, domy, działki, lokale - nieruchomości do wynajęcia i na sprzedaż
Ogłoszenia nieruchomości
Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszej witryny. Odwiedzając naszą witrynę, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu korzystania z witryny oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka Prywatności i Zaufania, Cennik publikacji ogłoszeń bezpośrednich oraz Cennik dla Biur Nieruchomości i Deweloperów

Art. 1 CHARAKTER I CELE WITRYNY

  1. Witryna jest serwisem informacyjno-promocyjnym mającym na celu gromadzenie ofert firm oraz osób prywatnych oferujących obrót nieruchomościami w Polsce i zagranicą.
  2. Właścicielem serwisu (zwanym dalej Wydawcą serwisu) jest IMMO Polska, Alicante (España), Av.Goleta 37, e-mail kontaktowy: admin@oferty-dom.pl

Art. 2 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW I OCHRONA DANYCH

  1. Osoba prywatna, biura nieruchomości, deweloperzy, którzy pragnią dodać do bazy swoją ofertę muszą dokonywać rejestracji w serwisie.
  2. Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z witryny, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce Prywatności.

Art. 3 PRAWA I MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWNIKÓW WITRYNY

Rejestrując się w witrynie:
  1. zgadzasz się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji,
  2. akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z witryny,
  3. zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i zgadzasz się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym udostępnisz swój login i hasło,
  4. zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynie z Twojego konta mailowego
  5. wydawca serwisu zastrzega możliwość blokowania kont w dowolnym czasie bez podania przyczyny
  6. treść zamieszczanego ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.

Art. 4 RESPEKTOWANIE PRAW WŁASNOŚCI, ZASTRZEŻENIE PRAW AUTORSKICH (DZ.UST Z DN. 30 CZERWCA 2000 R.)

Udostępniając witrynę, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców.

Art. 5 AKTYWNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW W WITRYNIE, PRZESYŁANIE MATERIAŁÓW

Masz prawo przesyłania do witryny swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników witryny, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania.

W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w ramach witryny i konta:

  1. nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać do witryny lub wykorzystując mechanizmy witryny żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,
  2. nie może naruszać praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będziesz zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach witryny,
  3. nie będziesz wykorzystywać mechanizmów witryny do rozsyłania materiałów niechcianych, uznawanych za spam
  4. zgadzasz się, aby wydawca serwisu miał prawo do modyfikacji bądź usunięcia każdego Twojego wpisu bez podania przyczyny
  5. Biura Nieruchomości, deweloperzy i pośrednicy w obrocie nieruchomościami nie mogą dodawać ofert jako osoby prywatne przy pomocy formularza
  6. dodanie oferty niezgodnie z regulaminem spowoduje jej usunięcie przez administratora serwisu
  7. zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń, reklamy innych serwisów www, poprzez podanie ich nazwy, czy też linku do serwisu (wyjątkiem jest możliwość podania w wizytówce Biura Nieruchomości linku do strony domowej Biura)
  8. zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń, zdjęć nie związanych z prezentowaną nieruchomością (wydawca serwisu zastrzega sobie możliwość usuwania takich zdjęć)

RODZAJE DOSTĘPNYCH SPOSOBÓW PŁATNOSCI

Usługi płatności przelewami i kartami dostarczają Paysera.com, TPay.com, Przelewy24.pl, Skrill.com oraz PayPal.com

Szczegółowe informacje, na temat opłat za umieszczanie ofert nieruchomości przez osoby prywatne, znajdują się na stronie » Cennik, natomiast cennik usług dla Biur Nieruchomości i Deweloperów na stronie » Informacje dla Biur Nieruchomości i Deweloperów

Art. 6 ZAWIADOMIENIE O NARUSZENIU PRAW AUTORSKICH

  1. Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynie, prosimy o przesłanie informacji w tej sprawie do wydawcy witryny.

Art. 7 WYŁĄCZENIA GWARANCJI

  1. W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia witrynę taką jaka jest.
  2. Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z witryny tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
  3. Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności:
    - Wydawca serwisu nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie,
    - Wydawca serwisu nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w witrynie oferta sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

Art. 8 ODSYŁACZE DO INNYCH WITRYN, OGŁOSZENIA I REKLAMY

  1. W witrynie są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia firm - naszych Klientów
  2. Wydawca serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.

Art. 9 ZASADY ZGŁASZANIA REKLAMACJI I ROZWIĄZANIA UMOWY

Użytkownik serwisu Oferty-dom.pl ma prawo zgłosić reklamację nierzetelnego wykonania przez serwis Oferty-dom.pl świadczonej mu usługi w terminie 14 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia.
Reklamacje należy zgłaszać przez Biuro Obsługi Klienta pod wybranym adresem e-mail podanym na stronie serwisu pod adresem: http://oferty-dom.pl/contact
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji od użytkownika serwisu Oferty-dom.pl.
Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy zawartej z Serwisem w terminie 14 dni, z wyjątkiem:

- świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny,
- dotyczących nagrań audio-wizualnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
- świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny,
- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy po dokonaniu płatności przez Użytkownika płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni kalendarzowych w taki sam sposób w jaki dokonano płatności, a w przypadku braku możliwości takiej zwrotnej płatności – przelewem na konto, chyba że Serwis ustali z Użytkownikiem inny sposób zwrotu pieniędzy.

Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi, do usunięcia ogłoszeń oraz do ograniczenie funkcjonalności użytkownika serwisu Oferty-dom.pl, który narusza jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu, przepisy prawa lub działa w sposób szkodliwy dla serwisu i innych jego użytkowników. W wyżej wymienionych przypadkach użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty i rekompensaty za umieszczone ogłoszenie.


Art. 10 ROZSTRZYGANIE SPORÓW

W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryny:

  1. zgadzasz się, że niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo Sąd Powszechny w Polsce.
  2. zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.
  3. zgadzasz się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłaczenia gwarancji.


Art. 11 ZMIANY REGULAMINU KORZYSTANIA Z WITRYNY

  1. Zgadzasz się, że Wydawca serwisu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją.


Polityka Prywatności i Zaufania

Użytkownik czytając, przeglądając czy używając serwis internetowy akceptuje poniżej opisane zasady Polityki Prywatności oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

Wydawca serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, bez powiadomienia Użytkowników.


Użytkownika wykorzystującego w jakikolwiek sposób serwis obowiązują aktualne zasady Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany przez wydawcę serwisu nie wpływają na podstawową zasadę : serwis nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych informacji o Użytkownikach innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez użytkowników przepisów prawa.

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z Polityka Prywatności, wydawca prosi o rezygnację z użytkowania serwisu.

Dane Osobowe

Użytkownik korzystając z serwisu może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane te to w większości przypadków tylko adres e-mail. W przypadku konieczności wystawienia faktury, Użytkownik może zostać poproszony o podanie pełnych danych osobowych.

Nie podanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Twoje prawa
Przysługuje Ci prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z nami zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w Serwisie.

Prawo do sprzeciwu
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych:

w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz uzasadniony interes (w tym profilowanie).

W związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów lub usług. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą. W przypadku, gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane przy ofertach, innych materiałach związanych z serwisem dostępne są dla wszystkich odwiedzających serwis. Wydawca serwisu nie posiada możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Niezapowiedziane Wiadomości

Wydawca serwisu zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom , których dane kontaktowe uzyskał poprzez. Pod tym określeniem rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu (np. zmiany, promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez sponsora wspierającego serwis. Informacje komercyjne filtrowane są przez wydawcę serwisu w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie - nie częściej niż raz na tydzień.

Cookies (Ciasteczka)

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Korzystając z Serwisu Użytkownik może również otrzymywać pliki cookies pochodzące od współpracujących z Serwisem reklamodawców, partnerów oraz firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych. Więcej informacji na temat plików cookies pochodzących od innych podmiotów można znaleźć na ich stronach internetowych.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d) dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
f) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Reklamy na stronie

W celu wyświetlania reklam w trakcie wizyty Użytkownika w naszej witrynie korzystamy z usług zewnętrznych firm reklamowych. Firmy te mogą wykorzystywać informacje (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu) związane z wizytami Użytkownika w tej oraz innych witrynach do wyświetlania reklam towarów i usług, które mogą zainteresować Użytkownika. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać więcej informacji na ten temat oraz dowiedzieć się, w jaki sposób można uniknąć wykorzystania informacji przez te firmy.

Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator serwisu. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z poszanowaniem zasad zachowania prywatności użytkowników prosimy kierować poprzez zakładkę Kontakt.

Żadne informacje oraz ceny podane w serwisie nie mają charakteru informacji handlowej.