830 695 ogłoszeńDziś jest :  środa, 25 maja 2022 r. 21:36   Imieniny :  Grzegorza, Magdy, Marii Magdaleny
 Notes
Mieszkania, pokoje, domy, działki, lokale - nieruchomości do wynajęcia i na sprzedaż
Ogłoszenia nieruchomości
  Nieruchomości » Sprzedam działkę » wielkopolskie » KĘPIŃSKI » KĘPNO
 KĘPNO - działka na sprzedaż 4809.00 m2    
  Cena: 1 491 000 PLN
    Dodano: 2022-04-08  (ID oferty: 15336618)
 Poprzednia strona

 Typ nieruchomości i lokalizacja
 Typ nieruchomości  działka
 Region  wielkopolskie
 Powiat  KĘPIŃSKI
 Miejscowość  KĘPNO

 Informacje
 Powierzchnia  4809.00 m2
 Cena  1 491 000 PLN  
 Cena za m2  310 PLN/m2

 Opis
Kępno, dnia 08 kwietnia 2022 roku

PPiGN.6840.4.2022/8

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej,

położonej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kępnie (dz. 88/11).1. PRZEDMIOT PRZETARGU ORAZ OPIS NIERUCHOMOŚCI.

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kępnie, oznaczona w operacie ewidencji gruntów, w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie: Miasto Kępno, jako działka nr 88/11 o powierzchni 0,4809 ha, stanowiąca klasoużytek: łąki trwałe ŁIV, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00058396/5.

Nieruchomość położona jest w południowej części Kępna, w rejonie ul. Obrońców Pokoju (droga krajowa nr 11 relacji Poznań-Katowice). Przedmiotowa działka posiada regularny kształt zbliżony do równoległoboku. Teren nieruchomości płaski, bez widocznych większych naturalnych przeszkód w zagospodarowaniu. Obecnie niezagospodarowana, porośnięta trawą i chwastami. Dojazd od działki zapewnia droga gruntowa odchodząca na północny wschód od ww. drogi krajowej. Nieruchomość nie posiada pełnego uzbrojenia technicznego. Sieci (energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa) przebiegają w odległości kilkuset metrów w pasie ul. Obrońców Pokoju oraz kilkudziesięciu metrów w pasie ul. Bractwa Kurkowego (dz. 2044/26 i 2044/31 zabudowanych blokami mieszkalnymi i wymagają doprowadzenia do granic nieruchomości. Bezpośrednie otoczenie stanowią podobne, niezagospodarowane grunty, hurtownia artykułów dekoracyjnych, artykułów biurowych, szkolnych i innych Pak Dek, a także stacja redukcyjna gazu. Od strony wschodniej nieruchomość przylega do dużej działki 88/15 stanowiącej użytek ŁIV, która to wg zapisów planu zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod tereny zielone.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Kępno, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.2. PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno nieruchomość oznaczona na rysunku planu symbolem A_MW/U6 o przeznaczeniu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.3. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2022 roku, o godz. 9:00, w sali sesyjnej (I piętro) Urzędu Miasta i Gminy Kępnie, przy ul. Ratuszowej 1, w Kępnie.4. CENA WYWOŁAWCZA DO PRZETARGU.

Cena wywoławcza do I przetargu została ustalona na kwotę 1.491.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy i 00/100 złotych), netto plus należny podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.5. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZETARGU, TERMIN WPŁATY I WYSOKOŚĆ WADIUM ORAZ INFORMACJE DODATKOWE.

1) Do przetargu mogą być osoby zakwalifikowane, które:

• wniosą wadium, w wysokości 150.000,00zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), w gotówce, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, w Santander Bank Polska S.A., Oddział Kępno – nr rachunku 65-1090-1144-0000-0000-1400-3711, do końca 10 czerwca 2022 roku (decyduje data wpływu na konto urzędu), z dopiskiem: „Kępno, ul. J. Piłsudskiego – dz. 88/11.”. Wpłata po terminie skutkuje niedopuszczeniem do przetargu.

• złożą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2022 roku następujące dokumenty:

- zgłoszenie udziału w przetargu – Wzór 1,

- potwierdzenie wniesienia wadium,

- osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej, powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu – Wzór 2.

2) Wzory wymienionych wyżej oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.kepno.pl/ (zakładka: mienie komunalne, katalog: obrót mieniem komunalnym/ podkatalog: 2022) lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie przy ul. Kościuszki 9.

3) Wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. 2, należy składać w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie przy ul. Ratuszowej 1 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 88/11 położonej w przy ul. J. Piłsudskiego w Kępnie”.

4) Uczestnicy przetargu winni w dniu przetargu, przed przystąpieniem do licytacji, przedstawić Komisji Przetargowej:

a) osoby fizyczne: aktualny dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);

b) w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.

5) Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

6) W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy notarialnej – wadium ulega przepadkowi.

7) Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu, zostanie zwrócone na wskazane konto nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

8) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie.

9) Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn. minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż: 14.910,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset dziesięć i 00/100 złotych). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

10) Zastrzega się prawo unieważniania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Przetarg zostanie odwołany jeżeli we wskazanym w pkt. 3 terminie i miejscu przetargu obowiązywać będą przepisy, które zakazywać będą jego przeprowadzenia w formie bezpośredniego spotkania osób.

11) Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, Gmina Kępno nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – ul. Kościuszki 9 (tel. 62 59 09 475) lub pisząc na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.I Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Kępno

/-/ mgr inż. Artur KosakiewiczOpr. D.Dyla

Zgłoszenie udziału w przetargu:
https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/7009

Zgoda współmałżonka:
https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/7010

Lokalizacja dz. 88/11 - mapy wyrysy:
https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/7011
Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy Kępno
tel: 62 590 94 75
kepno@um.kepno.pl


Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy
 ID oferty w Biurze  32739/3186/OGS
 Telefon kom.  62 590 94 75
 Wpisz wiadomość
 Kod
 Przepisz kod z obrazka
 Twój e-mail

Klient serwisu noferty.net nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
 Zdjęcia
 na sprzedaż działka
 na sprzedaż działka
 na sprzedaż działka
 na sprzedaż działka
 na sprzedaż działka
 na sprzedaż działka
 na sprzedaż działka
Dodaj ofertę do :      


 Podobne oferty: Sprzedam działkę, wielkopolskie, KĘPNO
sprzedam Działka Ostrzeszów
Działka
sprzedam
8500.00 m2 120 PLN
0 PLN/m2
wielkopolskie
Ostrzeszów
2022-04-28
Ostrzeszów
Bałczyna
ul. Rogaszyce
Sprzedam działkę rekreacyjno-sportową o powierzchni 8500 m. Usytuowana jest na przepięknym wzgórzu Bałczyna, rozciąga się od samego podnóża...

sprzedam Działka Dąbrówka Kościelna
Działka
sprzedam
2555.00 m2 280 000 PLN
110 PLN/m2
wielkopolskie
Dąbrówka Kościelna
2022-01-22
Dąbrówka KościelnaNa sprzedaż polecam ciekawą, dużą działkę budowlana o powierzchni 2555 mkw i wymiarach 45 x 60 m.Główne atuty nieruchomości: • cicha i spokojna...

sprzedam Działka Boruszyn
Działka
sprzedam
5116.00 m2 139 000 PLN
27 PLN/m2
wielkopolskie
Boruszyn
2022-04-21
BoruszynJeśli marzy Ci się własny kawałek ziemi, by móc odpocząć po ciężkim tygodniu pracy, to ta oferta jest skierowana dla Ciebie.Doskonałe miejsce...

sprzedam Działka Siekierki Wielkie
Działka
sprzedam
925.00 m2 239 000 PLN
258 PLN/m2
wielkopolskie
Siekierki Wielkie
2022-05-24
Siekierki Wielkie
ul. Krótka
Polecam na sprzedaż działkę budowlaną o powierzchni 925 m2 w Siekierkach Wielkich 11 km do Poznania.Działka budowlana w centralnym punkcie w Siekierkach...

sprzedam Działka Mieczewo
Działka
sprzedam
1045.00 m2 177 650 PLN
170 PLN/m2
wielkopolskie
Mieczewo
2022-04-29
Mieczewo
ul. Rogalińska
Polecam zakup ciekawego pod względem kształtu gruntu o powierzchni 1 045m2 położonego między Kórnikiem a Rogalinem oddalonego od tych miejscowości...