843 813 ogłoszeńDziś jest :  poniedziałek, 25 października 2021 r. 16:39   Imieniny :  Darii, Wilhelminy, Sambora
 Notes
Mieszkania, pokoje, domy, działki, lokale - nieruchomości do wynajęcia i na sprzedaż
Ogłoszenia nieruchomości
  Nieruchomości » Sprzedam działkę » warmińsko-mazurskie » GOŁDAPSKI » GOŁDAP
 GOŁDAP - działka na sprzedaż 667 m2    
  Cena: 68 000 PLN
    Dodano: 2021-09-08  (ID oferty: 14988672)
 Poprzednia strona

 Typ nieruchomości i lokalizacja
 Typ nieruchomości  działka
 Region  warmińsko-mazurskie
 Powiat  GOŁDAPSKI
 Miejscowość  GOŁDAP
 Ulica  Ustronie

 Informacje
 Powierzchnia  667 m2
 Cena  68 000 PLN  
 Cena za m2  102 PLN/m2

 Opis
GPO.6840.26.2021

Gołdap, dnia 08.09.2021 r.


BURMISTRZ GOŁDAPI

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 495 o powierzchni 0,0667 ha, położonej w Gołdapi przy ul. Ustronie w obrębie geodezyjnym 0001 Gołdap 1, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr OL1C/00039648/7.

- Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków przedmiotowa nieruchomość stanowi użytek określony symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

- Przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap zatwierdzonym uchwałą nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 3 lipca 2015 r. teren przeznaczony jest następująco: „tereny wielofunkcyjne o niskiej intensywności”.

- Nieruchomość sąsiaduje z rozproszoną zabudową jednorodzinną, usługową oraz gruntami niezabudowanymi przeznaczonymi pod budownictwo mieszkaniowe oraz terenami rekreacyjnymi. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta.

- Dostęp do nieruchomości bezpośrednio z drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej (dz. nr 473).

- Wszelkie prace związane z wykonaniem nowych, modernizacją lub przełożeniem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie.

- Nabywca nieruchomości na koszt własny zleci okazanie granic.

- Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. W razie ewentualnych prac geodezyjnych, Gmina Gołdap nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnych różnic w powierzchni nieruchomości.

- Nieruchomość wolna jest od wszelkich długów, ciężarów, ograniczeń w rozporządzaniu, nie jest przedmiotem żadnego postępowania sądowego, administracyjnego i egzekucyjnego.

Cena wywoławcza nieruchomości: 68 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) - sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w pieniądzu w wysokości 6 800,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych 00/100) na rachunek Urzędu Miejskiego w Gołdapi PKO BP S.A. Oddział Ełk nr 89 1020 4724 0000 3602 0007 6463 lub w kasie urzędu – pokój 3a (parter) do dnia 22 października 2021 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek bankowy. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika/uczestników przetargu oraz numer ewidencyjny działki.Przetarg odbędzie się 28 października 2021 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej nr 1

Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu.W przypadku przystąpienia do przetargu osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających wspólność ustawową małżeńską, wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć dokument tożsamości komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, natomiast osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu. W przypadku osoby reprezentującej uczestnika/uczestników przetargu konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić, nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej, kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o wniesione w pieniądzu wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych.Burmistrz Gołdapi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14 pok. nr 36 oraz pod nr tel. 87 615 60 54.Kontakt:
Urząd Miasta Gołdap
tel: 87/ 615 60 54
sekretariat@goldap.pl


Zadaj pytanie ogłoszeniodawcy
 ID oferty w Biurze  30987/3186/OGS
 Telefon kom.  87/ 615 60 54
 Wpisz wiadomość
 Kod
 Przepisz kod z obrazka
 Twój e-mail

Klient serwisu noferty.net nie zgodził się na kontakt biur nieruchomości. Prosimy o nie wykorzystywanie jakichkolwiek danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu w jakimkolwiek celu.
Dodaj ofertę do :      


 Podobne oferty: Sprzedam działkę, warmińsko-mazurskie, GOŁDAP
sprzedam Działka Mąki
Działka
sprzedam
2749 m2 46 733 EUR
17 EUR/m2
warmińsko-mazurskie
Mąki
2021-09-23
Mąki
ul. 19-321 Mąki 7
Działka z WZ.Też dla nierolnika.Bezpośrednio przy lesie.Piękne widoki mazurskie,teren naturalny, jeziora obok,czyste powietrze.droga powiatowa o małym...

sprzedam Działka Rakowo Piskie
Działka
sprzedam
100000 m2 5 000 000 PLN
50 PLN/m2
warmińsko-mazurskie
Rakowo Piskie
2021-10-24
Rakowo Piskie
Szury
Sprzedam siedlisko Szury na Mazurach ( okolica kolonia Rakowo Piskie , gmina Pisz) 10ha w tym 5ha stawy rybne w tym 2,6ha dzialka budowlana + dom wielosezonowy...

sprzedam Działka Czechowo
Działka
sprzedam
1487 m2 129 000 PLN
87 PLN/m2
warmińsko-mazurskie
Czechowo
2021-04-26
CzechowoDziałka budowlana blisko Elbląga.Główne atuty nieruchomości: • cicha i spokojna okolica• z dobrym dojazdem• dobra ekspozycja na strony świataDziałka...

sprzedam Działka Wójtowo
Działka
sprzedam
2579 m2 320 000 PLN
124 PLN/m2
warmińsko-mazurskie
Wójtowo
2019-12-27
WójtowoNieruchomość położona ok.7 km od Olsztyna, w bardzo dobrej lokalizacji Wójtowa.Główne atuty nieruchomości: • doskonała komunikacja z centrum•...

sprzedam Działka Wysoka
Działka
sprzedam
1306 m2 55 000 PLN
42 PLN/m2
warmińsko-mazurskie
Wysoka
2019-07-30
WysokaDziałka znajduje się na terenie wiejskim przy drodzeDziałka jednorodzinna (mn). Typ własności: Odrębna własność. Działka budowlana z dostępem...